LICENCES

LVS, 08/03/2016 12:09

No 19.11.2020. ieviestas izmaiņas licencēšanas nolikumā (punkts Nr. 4).